9 maja obchodzimy Dzień Europy

Sześć lat okrutnej II wojny światowej uświadomiły politykom, że walka nie jest dobrym środkiem do sukcesu państw i  narodów. Jedyną drogą jest ich pokojowa współpraca. Osobą, która to świetnie rozumiała, był francuski  polityk Robert Schuman (1886 -1963).

Sam w czasie wojny walczył z faszystami we francuskim ruchu oporu. Po wojnie cieszył się szacunkiem i zaufaniem Francuzów jako dwukrotny premier. Ale jego działalność polityczna nie ograniczała się tylko do Francji. Był zwolennikiem integracji europejskiej.  Na szczęście odnalazł w Europie innych polityków – Konrada Adenaurea, Alcide de Gasperi – myślących podobnie jak on, że tylko gospodarcza i polityczna współpraca będzie podstawą pokoju i  dobrobytu obywateli  państw europejskich.

9 maja 1950 roku podpisano Deklarację Schumana, która była podstawą powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, które stało się początkiem tworzenia Unii Europejskiej, 9 maja obchodzimy Dzień Europy.