Od 11.05.2020r. (poniedziałek) wznawia działalność oddział przedszkolny w Woli Kalinowskiej

Drodzy rodzice!

Od 11.05.2020r. (poniedziałek) wznawia działalność oddział przedszkolny w Woli Kalinowskiej (na razie tylko dla dzieci, których oboje rodzice pracują), prosimy o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem, oświadczeniem i procedurami.

  1. Oddział przedszkolny czynny będzie od 8 00 do 1300
  2. Rodzice przyprowadzają dziecko miedzy 800 a 815, odbiór między 1245 a  1300.
  3. Rodzice podprowadzają dziecko do głównych drzwi (rodzic i dziecko ma mieć maseczkę, rodzice nie wchodzą do przedszkola i przed wejściem zabierają dziecku maseczkę).
  4. Dziecko odbierane jest przez pracownika Szkoły, ma dezynfekowane ręce, jest rozbierane w szatni i doprowadzane do grupy gdzie ma mierzoną temperaturę.
  5. W przedszkolu nie chodzimy w maseczkach, jest to obiekt zamknięty – kontaktujemy się Tel. 12/389-10-64
  6. Odbierając dziecko należy zadzwonić przyciskiem który znajduje się przy drzwiach (oczywiście obowiązują rękawiczki), pracownik szkoły ubiera dziecko, przy drzwiach dezynfekuje mu ręce i oddaje rodzicowi.
  7. Rodzic jest w maseczce, dziecku również zakłada maseczkę i odchodzą (nie ma powrotu, zostawioną rzecz odbierze w następnym dniu!!!).
  8. W salach nie będzie pluszaków i części wyposażenia, pozostałe przedmioty będą dezynfekowane.

Oświadczenie rodzica

Procedury postępowania związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pandemii