MAPA POLSKI

Omawiane treści patriotyczne zachęciły nas do wykonania mapy Polski. Dzieci wypełniły kontur mapy  zaznaczając niziny, wyżyny i góry odpowiednimi kolorami. Oprócz rozwijania sprawności manualnej celem zabawy plastycznej było utrwalenie podstawowych wiadomości na temat naszego kraju.