100 rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 r.  obchodzimy 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- Wielkiego Papieża i Polaka.  Święty Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem, pielgrzymował po całym świecie, spotykał się z wieloma ludźmi i do nich przemawiał. Niestrudzony w apostołowaniu Papież Polak, najwyższy autorytet moralny uczył szacunku, tolerancji i zaufania do innych ludzi. Uwrażliwiał na los pokrzywdzonych i potrzebujących. Przesłanie naszego wielkiego Rodaka jest nadal aktualne i warto być zawsze dobrym człowiekiem kochającym wszystkich ludzi i szanować swoją rodzinę. Nasza szkoła wzięła udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II pt. „Totus Tuus”. Uczniowie klas I-III wykonali pracę pt. „Pasje/hobby Karola Wojtyły”, uczniowie klas IV-VIII wykonują pracę plastyczną na temat: „Ważne słowa Jana Pawła II”. Poniżej możemy zobaczyć pracę wykonane przez naszych uczniów.