Zakończenie roku szkolnego

Ze względu na obecną sytuację, w Szkole Podstawowej w Woli Kalinowskiej  odbiór świadectw będzie możliwy w dniu 26 czerwca 2020 r. w wyznaczonych dla uczniów godzinach i miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.:

klasy I – III – 10:00 (sale 19 i 21),

klasy VII i VIII – 10:30 (sala 23),

klasy V i VI – 10:30 (sala 26),

oddział przedszkolny – 11:00 (sala 2).

W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody, by dziecko odebrało świadectwo w wyznaczonym czasie
–  od godziny 11:30 do 13:00 można odebrać świadectwo indywidualnie.

Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły.
Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.
Dla chętnych podajemy informację, że w kaplicy będzie msza na zakończenie roku szkolnego o godzinie 9:00.