Realizacja projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dla uczniów w ramach projektu „Wiedza, komunikacja, rozwój” na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dla uczniów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Wiedza, komunikacja, rozwój” na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli