WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej od 26.10.2020 r. do 08.11.2020r. nastąpi zmiana trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z aktualnym tygodniowym planem lekcji. Na zajęcia łączymy się na platformie Google Classroom. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze dla uczniów klas I – III pozostają bez zmian. Magdalena Szlachta Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej