OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż zapisy do szkoły oraz oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2021/22 trwają 
od 1 marca do 26 marca 2021r.

DOKUMENTY DLA RODZICA DZIECKADla dzieci dotychczas uczęszczającychDla dzieci, które chcą być przyjęte
7 letniegoZGŁOSZENIEWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 1
6 latkaOŚWIADCZENIEWNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
5 latka i dziecka młodszegoDEKLARACJAWNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wymienione dokumenty można pobrać ze strony szkoły lub sekretariatu, następnie prosimy o wypełnienie ich i złożenie w sekretariacie szkoły.

Kryteria rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego:

1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się przedszkole – 90 pkt.

2. Dziecko 5 –letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się przedszkole -70 pkt.

3. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo/studiujących w trybie dziennym – 60 pkt..

4. Dziecko wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację materialną – rodzina korzysta z pomocy GOPS w trybie art.7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 30pkt.

5. Dziecko mające rodzeństwo w przedszkolu – 30 pkt.

Dokumenty: