INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z Zarządzeniem nr 5/2021 Wójta Gminy Sułoszowa w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego

oraz do klasy I w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej czas na składanie dokumentów zostaje wydłużony 

do dnia 31 marca 2021r. 

Tym samym pozostałe terminy zostają wydłużone.Magdalena Szlachta
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Woli Kalinowskiej