WYNIKI REKRUTACJI

Uprzejmie informuję, iż zarówno do oddziału przedszkolnego, jak i do klasy pierwszej
wszystkie dzieci, których rodzice złożyli dokumenty zostają przyjęte.


Magdalena Szlachta
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Woli Kalinowskiej