Lekcja historii

Lekcja historii

30 kwietnia przed Świętem Konstytucji 3 Maja uczniowie 8 klasy zaprezentowali młodszym kolegom w formie prezentacji tradycję polskich Konstytucji, a przede wszystkim tej pierwszej – Konstytucji 3 maja – naszej narodowej dumy.
To pierwsza w Europie i druga w świecie konstytucja wprowadzająca naród
na ścieżkę demokracji i równości wszystkich obywateli.