Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Wszystkie wnioski złożone w przebiegu rekrutacji uzupełniającej zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną, co skutkuje zakwalifikowaniem dzieci do przedszkola.