Potwierdzenie Rekrutacji

Potwierdzenie Rekrutacji

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o potwierdzenie deklaracji przyjęcia do szkoły lub oddziału przedszkolnego rodziców dzieci, które są nowoprzyjęte.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej lub można pobrać w sekretariacie. Wypełnione proszę złożyć w sekretariacie do końca czerwca 2021r.

Dyrektor Magdalena Szlachta