Informacja o zwrocie podręczników i książek do biblioteki.