Zajęcia wspomagające

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 maja 2021r., w okresie od dnia 2 września 2021r. do dnia 22 grudnia 2021r., planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających uczniów w wyrównaniu braków z wybranych zajęć edukacyjnych.

Informacje szczegółowe o organizacji zajęć wspomagających zostały przekazane rodzicom w poczcie Librusa. 
Prosimy o ściągnięcie deklaracji (deklaracje dostępne poniżej) i oddanie ich do Dyrektora lub sekretariatu,
do dnia 3 września 2021 r.


Magdalena Szlachta
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Woli Kalinowskiej

DEKLARACJE: