Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 11 września 2021r. (sobota). Dzień ten ustanowiony został w roku 2000 z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, która jest największą organizacją humanitarną na świecie. Celem tego dnia jest uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy oraz promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy szczególną uwagę poświęcają szkoleniu młodych osób, po to by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy oraz nauczyć  ich zasad postępowania w razie wypadków. W naszym przedszkolu odbyły się dzisiaj zajęcia dla 3, 4 i 5-latków z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Z racji pandemii nie mogliśmy zaprosić gości, którzy na co dzień pracują w służbach ratunkowych. Zajęcia przeprowadziła Pani Jadzia, która opowiedziała przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak wezwać pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, utraty przytomności, złamania czy krwotoku. Dzieci ćwiczyły te umiejętności podczas odgrywania scenek sytuacyjnych. Wszyscy utrwalili swoje imię i nazwisko, adres domowy oraz ocenialiśmy jak powinniśmy zachować się w sytuacji, gdy członek rodziny straci przytomność. Następnie utrwalaliśmy numery alarmowe. Dzieci poznały zawartość apteczki pierwszej pomocy i dowiedziały  się w jakich wypadkach i w jaki sposób jej używać. Na zakończenie zajęć każdy przedszkolak otrzymał Dyplom oraz Odznakę Małego Ratownika.