CENNIK OPŁAT

ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI
KALINOWSKIEJ

REGULAMIN

USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI
KALINOWSKIEJ

Polecane usługi

– Całodzienne wyżywienie grup

– Usługi przewodnickie w Ojcowskim Parku Narodowym,  Krakowie, na Szlaku Orlich Gniazd

– Zajęcia ekologiczne

Biuro Usług Turystycznych „Ojcowianin” 12 3892089 www.ojcowianin.pl