DYREKCJA I NAUCZYCIELE

Dyrektor Szkoły mgr Magdalena Szlachta

nauczyciel dyplomowany

język polski

mgr Urszula Świda

nauczyciel dyplomowany

nauczanie wczesnoszkolne

wychowawca klasy II i III

 

mgr inż. Dorota Ocieczek

nauczyciel kontraktowy

fizyka, technika, EDB, wychowanie fizyczne

 

mgr Halina Dratwa

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

wychowawca klasy I

 

mgr Bożena Koc

nauczyciel dyplomowany

matematyka, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca klasy VII i VIII

 

mgr Renata Korzeniowska

nauczyciel dyplomowany

język polski, historia, WOS

wychowawca klasy V i VI

 

mgr Justyna Górak

nauczyciel stażysta

geografia

mgr Paulina Bąchor

nauczyciel kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy „0”

 

mgr inż. Zofia Gałka

nauczyciel dyplomowany

przyroda, biologia, chemia

 

mgr Sabina Klich

naczyciel mianowany

religia

bibliotekarz

 

mgr Urszula Musiał

nauczyciel kontraktowy

język angielski

 

mgr Elżbieta Siudek

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr Karolina Nowak

pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Dorota Ocieczek – sekretarka
Maria Kuchta – pracownik usług porządkowych
Lucyna Wójcik – pracownik usług porządkowych
Beata Giec – pracownik usług porządkowych
Stanisław Gajowczyk – pracownik gospodarczy