DYREKCJA I NAUCZYCIELE

Dyrektor Szkoły mgr Magdalena Szlachta

nauczyciel dyplomowany

język polski

mgr inż. Dorota Ocieczek

nauczyciel kontraktowy

fizyka, technika, EDB, wychowanie fizyczne

wychowawca klasy VII i VIII

 

mgr Halina Dratwa

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

wychowawca klasy II i III

 

mgr Bożena Koc

nauczyciel dyplomowany

matematyka, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Renata Korzeniowska

nauczyciel dyplomowany

język polski, historia, WOS

wychowawca klasy IV i VI

 

mgr Agnieszka Rup

nauczyciel kontraktowy

edukacja przedszkolna, pedagog szkolny

 

mgr Katarzyna Szymczyk

nauczyciel kontraktowy

matematyka, informatyka

mgr Paulina Bąchor

nauczyciel kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna, geografia

wychowawca klasy 0 i I

 

mgr inż. Zofia Gałka

nauczyciel dyplomowany

przyroda, biologia, chemia, WDŻ

 

mgr Sabina Klich

nauczyciel mianowany

religia

bibliotekarz

 

mgr Urszula Musiał

nauczyciel kontraktowy

język angielski

 

mgr Elżbieta Siudek

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr Karolina Nowak

nauczyciel dyplomowany

 doradztwo zawodowe

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Dorota Ocieczek – sekretarka
Maria Kuchta – pracownik usług porządkowych
Lucyna Wójcik – pracownik usług porządkowych
Beata Giec – pracownik usług porządkowych
Stanisław Gajowczyk – pracownik gospodarczy