PRZEDSZKOLE

W naszej szkole funkcjonuje przedszkole dla dzieci w wieku od 3-6 lat otwarte w godzinach 8:00- 15:15. W przedszkolu dbamy szczególnie o indywidualny rozwój dzieci, czemu sprzyja mała liczebność przedszkola. Dzieci uczą się pokonywania trudności, służenia pomocą, nawiązywania sympatii i przyjaźni. Zaletą grup mieszanych wiekowo jest nie tylko szybsza i skuteczniejsza edukacja społeczna, lecz także sprawna adaptacja dzieci nowo przyjętych.

  • Szanowni Państwo, informuję, że: od 19 kwietnia 2021r. zostaną wznowione zajęcia stacjonarne w oddziale przedszkolnym, natomiast uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą nadal uczyli się zdalnie. Dyrektor ZPO w Woli Kalinowskiej Magdalena Szlachta...

  • Od dnia 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.......

  • Uprzejmie informuję, iż zarówno do oddziału przedszkolnego, jak i do klasy pierwszej wszystkie dzieci, których rodzice złożyli dokumenty zostają przyjęte. —Magdalena SzlachtaDyrektor Zespołu Placówek Oświatowychw Woli Kalinowskiej...

  • ...

  • ...

  • W związku z Zarządzeniem nr 5/2021 Wójta Gminy Sułoszowa w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej czas na składanie dokumentów zostaje wydłużony  do dnia 31 marca 2021r.  Tym samym pozostałe terminy zostają wydłużone. —Magdalena SzlachtaDyrektor......

  • W związku z najnowszymi zarządzeniami dotyczącymi obowiązujących aktualnie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, zajęcia w oddziale przedszkolnym od 29 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku będą się odbywały w trybie zdalnym.Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują, czyli uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej......

  • „To był jeden z tych marcowych dni, kiedy słońce świeci gorąco, a wiatr wieje zimno: kiedy jest lato w świetle, a zima w cieniu”. – Charles Dickens...

  • 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale również Światowy Dzień Zespołu Downa. Nasza szkoła wzięła udział w akcji organizowanej przez ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie pod hasłem „Wyjątkowa skarpetka”. Ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy w dniu 22 marca....

  • Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.  Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego....