PRZEDSZKOLE

W naszej szkole funkcjonuje przedszkole dla dzieci w wieku od 3-6 lat otwarte w godzinach 8:00- 15:15. W przedszkolu dbamy szczególnie o indywidualny rozwój dzieci, czemu sprzyja mała liczebność przedszkola. Dzieci uczą się pokonywania trudności, służenia pomocą, nawiązywania sympatii i przyjaźni. Zaletą grup mieszanych wiekowo jest nie tylko szybsza i skuteczniejsza edukacja społeczna, lecz także sprawna adaptacja dzieci nowo przyjętych.

  • Co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji SPRZATANIE ŚWIATA i jesienią wyruszamy aby zadbać o naszą najbliższą okolicę. Klasy 1-3 zadbały o porządek wzdłuż ulicy Spacerowej, a klasy starsze zatroszczyły się o okolice ulicy Jurajskiej w Woli Kalinowskiej. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach na temat......

  • „Dzisiaj uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Kalinowskiej wyruszyli na trzydniową wycieczkę:  „Tatrzański Park Narodowy na wyciągnięcie ręki!” Celem wycieczki jest rozbudzenie wśród uczniów uczuć do Śnieżnych Gór, przeżycie zachwytu pięknem polskiej przyrody oraz nauczenie szacunku do przyrody, kultury, tradycji i historii. Tatry to jeden z najcenniejszych terenów......

  • Zapraszamy na pierwsze zebranie z rodzicami w roku szkolnym 2020-2021 sala gimnastyczna – 10.09.2020 r. godzina 17:00. (obowiązuje osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki, własny długopis)...

  • Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września zawsze przywodzi na myśl dzień sprzed osiemdziesięciu jeden laty – 1 września 1939 roku, kiedy Waszym rówieśnikom nie dane było powitać kolegów w szkole po wakacjach. Rozpoczął się dla nich tragiczny  okres ciągłego strachu o życie swoje i bliskich. Skończył......

  • Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Jest to wyjątkowe rozpoczęcie. Spotkamy się w salach lekcyjnych – klasy i wychowawcy, jednak zabraknie wspólnego powitania całej społeczności szkolnej. Rada Uczniowska postanowiła Was powitać, kierując do wszystkich te słowa: Witamy wszystkich Nauczycieli, Pracowników Szkoły, naszych Kolegów, a w......

  • ...

  • Organizacja pracy w ZPO w Woli Kalinowskiej podczas pandemii COVID 19- wprowadza się następujące procedury: I. Procedura przyprowadzania /przyjścia dziecka do szkoły Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców......

  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkolnego dnia 1 września 2020 r. zobowiązane są do osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (nie dotyczy przedszkolaków). Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego: Klasy 0-1 oraz przedszkolaki –......

  • ...

  • Maj i czerwiec to miesiące, w których obchodzone są rodzinne święta:  26 maja – Dzień Matki, a 23 czerwca – Dzień Ojca,  są to jedne z najbardziej wyjątkowych dni w roku. To szczególny czas, w którym dzieci mają okazję pokazać jak bardzo kochają swoich rodziców. Te  uroczystości od zawsze celebrowane były......