PREZYDIUM RADY UCZNIOWSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY – Zofia Kołodziej
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Urszula Pieszczek
SEKRETARZ – Julia Rusek